BKNKNE - Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) a Bodrogközi Kertészeti Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületénél (továbbiakban: Egyesület) folyamatos felügyelés során szükséghelyzetet eredményező állapotot tárt fel, melyre figyelemmel az MNB a H-JÉ-II-17/2023 számú határozatával (továbbiakban: Határozat) a biztosítottak érdekeinek védelmében az igazgatóság tagjai jogait és kötelezettségeit gyakorló – teljes jogkörű – felügyeleti biztosként kirendelte az Egyesülethez a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1.em., továbbiakban: PSFN Kft.) a kirendelés megszüntetéséig, de legfeljebb száznyolcvan napos időtartamra. A PSFN Kft. a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személyként Jendrolovics Pál Pétert bízta meg (továbbiakban: Felügyeleti biztos).

Az MNB a Felügyeleti biztos feladataiként határozta meg többek között a fennmaradó kárkifizetési kötelezettségek teljesítése megvalósíthatóságának vizsgálatát, az Egyesület viszontbiztosítását ellátó Groupama Biztosító Zrt.-vel (továbbiakban: Groupama) történő elszámolások lefolytatását, az Egyesület jövőjének, fennmaradásának értékelését, ennek alátámasztásaként pénzügyi terv készítését.

A fentiekkel összefüggésben, az Egyesület képviselőjeként ezúton az alábbiakról tájékoztatom Önt.

Az elmúlt év rendkívüli időjárási viszonyainak eredményeképpen az Egyesülethez beérkezett és elismertként visszaigazolt kárbejelentések teljeskörű rendezése lehetetlenné vált, ezek legalább részbeni teljesítéséhez megkerülhetetlen feladat volt – az MNB döntésével is összhangban - a Groupama viszontbiztosítási szolgáltatási kötelezettségét érintő megállapodás megkötése. Figyelemmel arra, hogy az Egyesület a Groupama helytállása mellett sem tud teljeskörűen eleget tenni valamennyi fizetési kötelezettségének, a Felügyeleti biztos az MNB által is jóváhagyott pénzügyi terv részeként - törvényben és az Egyesület Alapszabályában is rögzített - szolgáltatáscsökkentés eszközének alkalmazásáról döntött.

A szolgáltatáscsökkentés, mint veszteségrendezési eszköz alkalmazását mind a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bit.), mind az Egyesület Alapszabálya lehetővé teszi akként, hogy annak elrendeléséről és mértékéről a szervezet igazgatósága – jelen esetben az igazgatóság jogkörében eljáró Felügyeleti biztos – jogosult dönteni. Ezen eszköz a nehéz pénzügyi helyzetbe került kölcsönös biztosító egyesületek fizetőképességének helyreállítását szolgálja, elrendelésükre abban az esetben van lehetőség, amennyiben más források már nem elégségesek a tárgyévi kötelezettségek teljesítésére, a tagegyenlőség elvének érvényesülésére figyelemmel a tagokra vonatkozó azonos alapelvek szerint.

A Felügyeleti biztos az intézkedés bevezetéséről és annak tervezett mértékéről tájékoztatta az Egyesület legfőbb szervét, amely a 2023. június 22. napi küldöttgyűlésen a döntés támogatásáráról biztosította a Felügyeleti biztost.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatom Tisztelt Ügyfelünket az Egyesülettel kötött biztosítási szerződések esetében a csökkentett szolgáltatási szint a befogadott és elismert igények 73,75 %-ában kerülhetett megállapításra. Az ennek megfelelő elszámolás akkor történhet meg, ha a szolgáltatáscsökkentés mértékéhez képest történt túlfizetések korrekciója lezárul. Az eddigiekben nem, vagy csak részben történő kifizetések esetében jelenleg az Egyesület által elfogadott és visszaigazolt kárigények átlagosan 44,67 %-ának megfizetésére vagy ezen mértékre történő kiegészítésére van lehetőség.

Együttműködését és türelmét megköszönve:

Jendrolovics Pál Péter
felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személy

2023.06.23. 09:13

Együttműködő partnereink

Agrofórum Online

Mezőgazdaság percről percre

Gabonatermesztők Országos Szövetsége

Gondolkodva gazdálkodni

Óvári Gazdászok Szövetsége

Növénybiztosítás