Tájékoztató őstermelőknek 15DEMIN nyomtatvány kitöltéséről

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbi adóhatósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívja fel tagjai szíves figyelmét.

A 2015. adóévre munkáltatói adómegállapítást választó, nemleges nyilatkozatot tevő mezőgazdasági kistermelőknek, családi gazdálkodóknak, és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagoknak, az adórendszeren kívül igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásról 2016. évben adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé.

Ugyanis, ha a fentiekben írt magánszemély, munkáltatói adómegállapítást választó munkavállaló, és 2015. adóévben őstermelői tevékenységet is folytatott, valamint e tevékenységére a tételes költségelszámolást alkalmazta, akkor az a termelő a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az őstermelői bevételéről nemleges nyilatkozatot tehet.

A nemleges nyilatkozat megtételének feltétele az, hogy a kistermelő, családi gazdálkodó, őstermelésből származó támogatási összeg nélküli éves bevétele a 600 000 forintot meghaladja, de az nem több 4 000 000 forintnál, valamint rendelkezzen a támogatásokkal együtt számított bevételének 20%-át kitevő, e tevékenységével összefüggésben felmerült kiadásokról szóló számlával.

Ha a nemleges nyilatkozatot tevő személy munkáltatói adómegállapítást választ, és az adórendszeren kívüli csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe, akkor erről az adóhatóság felé külön erre a célra rendszeresített 15DEMIN jelű nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia.

Az adatszolgáltatás állami adó- és vámhatósághoz történő benyújtásának határideje: 2016. május 20. napja

Az adatszolgáltatás benyújtható elektronikusan, vagy papír alapon (postai úton vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálati irodáiban). A nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető, és letölthető az adóhatóság honlapjáról.

/Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal/

2016.02.24. 08:55

Együttműködő partnereink

Agrofórum Online

Mezőgazdaság percről percre

Gabonatermesztők Országos Szövetsége

Gondolkodva gazdálkodni

Óvári Gazdászok Szövetsége

Növénybiztosítás